Gå till podcast
av Linn Moser och Rebecca Lagh
Våld i nära relationer

#38 Trovärdighet

Beskrivning

Vi fortsätter att prata om trovärdighet och träffar i detta avsnitt Sara Thunberg som är socionom och forskare i socialt arbete med inriktning mot brottsutsatthet hos unga. Vi pratar om begreppet trovärdighet, ett begrepp som ofta återkommer i arbetet med brottsoffer.

Vad är egentligen trovärdighet och hur ska man vara för att uppfattas som ett trovärdigt brottsoffer? Varför gör vi trovärdighetsbedömningar och vilken betydelse har en persons trovärdighet?

www.advokatsjoqvist.se
www.linnmhallen.se

Detaljer

Avsnitt 38

av Linn Moser och Rebecca Lagh