Facebook Pixel
Veckoanalysen

Avsnitt 114 - Energipriser

Beskrivning

Likt årets första vecka så präglades marknaden under föregående vecka av nyheter om hur centralbankerna, och då framför allt amerikanska Fed, har för avsikt att hantera den höga inflationstakten.