Facebook Pixel04 - Allt Det Bästa | Virtuellt | Podplay
Gå till podcast
av Victor Leijonhufvud
Virtuellt

04 - Allt Det Bästa

Beskrivning

Jag älskar att sammanställa listor. Det meditativa, konstruktiva i att sortera, vaska fram, sätta bitarna i större sammanhang. Och det bekräftande, belönande om någon annan uppskattar dem.

Greppet i avsnittets titel må vara anspråksfullt, nästan arrogant. Att sammanställa Allt Det Bästa.

Spelen, filmerna, tv-serierna - med en släng av musiken.

Ska man vara cyniker kan man redan nu konstatera att uppgiften är omöjlig i avseendet att vad som är bra ju i grunden definieras av en åsikt, som innehas av en person.

Men poängen här är snarare att skapa en så bred bombmatta som möjligt av TIPS.

Tips i stort och i smått. Tips som är bärande och definierade och såkallat "formativa", tips som är tillfälliga njutningar eller sådana som leder dig i nya givande riktningar.

Någonstans häri hoppas jag att du ska smittas av vår kollektiva entusiasm och kunna skrapa ihop dina russin i alla dessa kakor.

Göra dina egna listor.

Och apropå det - du kan också bidra till mina. Som en del av sammanställandet av detta enorma avsnitt, har nämligen en bonusprodukt utkristalliserat sig.

Virtuellts Tipslistor finns länkade på hemsidan, Virtuellt.nu, i inlägget om detta avsnitt, och är till att börja med en mer överblickbar, komplett sammanställning av alla tips, som dessutom kommer att uppdateras löpande framöver.

Men det är också tänkt att du som lyssnare ska kunna bidra. Google-dokumentet ifråga är nämligen öppet för tillägg, som du kan skriva in direkt nertill i varje flik.

Här finns till och med flikar för mina musiklistor, eller rentav tips på andra poddar.

Så, hoppa in, låt dig tipsas, och var inte främmande för att själv tipsa!

Detaljer

Avsnitt 4

Säsong 1

av Victor Leijonhufvud