Facebook Pixel
Webbstrategi för alla

Podden #05: Bildhantering, DAM & MAM

Beskrivning

Avsnitt om bildhantering, vilket också ibland går under namnet DAM (Digital Asset Management) eller MAM (Media Asset Management). Avsnittet tar också upp en hel del kring bildbehandling för webben, bildkomprimering och bildoptimering. Det är allt från att välja rätt bildformat till hur man efterbehandlar med förlustfri optimering.

Behovet av att fylla i en vettig mängd metadata är stor. En vinkel är övergripande kategorisering men också nyckelord som beskriver resursen är viktiga för att det ska gå att söka i det allt mer växande innehållet i ett bildhanteringssystem.

Begreppet folksonomi kanske är nytt för dig. Det är i korta drag en ordlista där orden är de som används av ett systems användare. En motsats är en kontrollerad ordlista där det krävs en godkännandeprocess för att få med ett nytt ord och mycket energi läggs vid att vara överens om vad ett ord betyder. Folksonomi är lite mer demokratisk och snabbrörlig.

(mer…)

Kategorier