To start page
Go to podcast
by Nadja Vienberg
Du Burde Ingenting

#7 Om mænd og kropsidealer med Jonas Germann

Description

I dette afsnit har jeg inviteret videnskabsnørd og sundhedsdebatør Jonas Germann ind i podcasten til en snak om mænd, kropsidealer og præferencer. For kæmper mænd egentlig med kropsidealer på lige fod med kvinder, hvilke kropskomplekser kæmper mænd særligt med og hvor går grænsen mellem udskamning af mandekroppen og en præference for et bestemt udseende? Vi dykker ned i emnet med et fysiologisk og psykologisk perspektiv for øje, og taler om hvordan mænd, og mænds sundhed, påvirkes, fysisk og psykisk, af en kultur, hvor det er maskulint at spise meget kød, store portioner, lukke af for følelser og være muskuløs, trænet og høj.

Kilder:
I alt har 15,9 % af den voksne befolkning et usundt kostmønster (Sundhedsstyrelsens formulering), typisk kendetegnet ved et lavt indtag af frugt, grønt og fisk, samt et højt indtag af fedt, især mættet fedt. Andelen er større blandt mænd (20,3 %) end blandt kvinder (11,6 %). Dette gælder i alle aldersgrupper (1).
Kvinder har en højere levealder end mænd (2).
Der er en højere selvmordratio blandt mænd end kvinder (3).
Der er en sammenhæng mellem udvikling af nogle typer af kræft og det at spise meget rødt kød og især forarbejdet kød (4).

1: Sundhedsstyrelsen, Danskernes sundhed 2017: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/Den-Nationale-Sundhedsprofil-2017.ashx?la=da&hash=421C482AEDC718D3B4846FC5E2B0EED2725AF517
2: Danmarks statistik: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/doedsfald-og-middellevetid
3: Psykiatrifonden: https://www.psykiatrifonden.dk/viden/gode-raad-og-temaer/600-liv/fakta.aspx
4: Sundhedsstyrelsen. De officielle kostråd: https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad/vaelg-magert-koed-og-koedpaalaeg/

Details

Episode

by Nadja Vienberg