To start page
Go to podcast
by Kulturkritisk Forum
Kulturkritisk Podcast

Småbørnsghettoer og intolerancen over for den “unyttige barndom”

Description

I dette afsnit af Kulturkritisk Podcast taler filosof Mie Storm med småbørnspædagog og tidligere dagtilbudsleder Ib Jensen. Til trods for sine 30 år på dagtilbudsområdet er Ib Jensen kritisk over for den status, form og selvfølgelighed småbørnsinstitutioner har indtaget i det danske samfund. ‘Mit livs paradoks’ kalder han dét at kritisere det fænomen, han har tilbragt sit liv i. Ib Jensen sammenligner småbørnsinstitutioner med ghettoer, der ingen tolerance har for den “unyttige barndom”. Tvært imod mener han, der udfolder sig en besættelse af en mekaniseret læringsforståelse, der ikke har rod i virkeligheden. Læringsplaner spænder ben for det enkelte barns udvikling. Omsorgen er udsultet. Gennemsigtigheden i dagtilbuddene vanskeliggøres af dokumentationskrav. Ib Jensens løsningsforslag: Civil ulydighed. Velkommen til denne episode af Kulturkritisk Podcast, hvor vi taler om det, vi ikke vil tale om! Episode-noter findes her: https://kulturkritiskforum.dk/kulturkritisk-podcast-smaaboernsghettoer-og-intolerancen-over-for-den-unyttige-barndom/

Details

Episode 1

Season 2

by Kulturkritisk Forum