Facebook Pixel
Bakevjen

Predator spesial. Skyte eller verne?

Hva skal man gjøre med dyr som spiser dyr du er glad i? Er det bare å skyte i vei? #predatorpostei ?

Bakevjen snakker med Knut Wiik Vollset om vitenskapelig råd for lakseforvaltning sin seneste rapport om konsekvensene av predasjon i anadrome vassdrag. Hva skjer? Hva bør vi gjøre? Hvilke erfaringer sitter forskningen igjen med? Er det ikke bare å skyte alt som spiser laksefisk?

Oteren har blitt en varm potet i mang en gapahuk langs norske vassdrag. Lene Klubben Sortland forteller om sin rykende ferske master. Der ser hun hvilke konsekvenser oteren har i to forskjellige vassdrag på Sunnmøre. 

Får det faktum at Bjørnar bor i Oslo samtidig som Ørjan har predatorer hengende på veggen hjemme, noe konsekvens for samarbeidet i Bakevjen?
Bakevjen

Categories

Not playing