Facebook Pixel
Grøntpodden

#06 Kickstart av georginer og begonia

Description

Har du kjøpt nye knoller, eller har du overvintret selv? Her snakker vi om planting, og ikke minst deling av større knoller for finere planter.
Med enkle grep nå kan vi glede oss over en tidligere blomstring til sommeren!
Denne gangen vekkes Mariannes slumrende interesse for georginer til begeistring i takt med knollene vi vekker fra vintersøvnen.

Categories