Go to podcast
by Tankesmedjan Tiden
Tiden Idéer & politik

#4 Lena Andersson

Description

Payam Moula, chefredaktör för tidskiften Tiden, samtalar med författaren Lena Andersson. De diskuterar varför Lena Andersson inte längre är socialdemokrat, äkta mot falsk liberalism och om vi människor med hjälp av social ingenjörskonst kan utforma samhället såsom vi önskar eller om marknaden gör det bättre.

Details

Episode

by Tankesmedjan Tiden