Gå till podcast
av 50 meter från byggnaden
50 meter från byggnaden

# 28 Allbright - alternativa fakta och fake news.

Beskrivning

I denna tredje, och avslutande, del av vår orala triptyk om narrativa termers, känslors och målande anekdoters beviskraft tar vi oss ann stiftelsen Allbrights rapport "Vetenskapsmannen, inte kvinnan". Kanske den mest undermåliga rapport vi någonsin läst. Likväl en rapport som rapporterades ymnigt som sanningsägande i såväl SVT som TV4. - Kan man använda vilken metod som helst för att undersöka vad som helst? - Kan vilka metoder som helst kombineras? - Räcker 0,7% svarsfrekvens på en enkät för att dra slutsatser kring världen i stort? - Kan man använda en 25 år gammal studie för att dra slutsatser om nuet?

Detaljer

Avsnitt

av 50 meter från byggnaden