Facebook Pixel
David & Bo Pratar Pedagogik

Om träning

David & Bo Pratar Pedagogik
David & Bo Pratar Pedagogik
David & Bo pratar om träning och vilka föreställningar vi har om träning som pedagogisk metod.
David & Bo Pratar Pedagogik
Spelar inte