Facebook Pixel
Domedagen

Artificiell Intelligens - Den känner oss så väl

Beskrivning

I veckans avsnitt dyker vi in i framtiden. Artificiell Intelligens har länge bara varit science fiction, men snart kan det bli verklighet. Är en superintelligent AI något vi ska frukta eller se fram emot? Vi har läst filosofen Nick Bostroms bok Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies och tittar närmare på vad som kan hända när våra datorer börjar tänka.