Facebook Pixel
#drivaegetpodden

48. Nyheter för företagare inför 2019

Beskrivning

Nya härliga nyheter med Ulf och Thomas! I detta avsnitt berättar och diskuterar Ulf Svensson och Thomas Norrman om ett stort antal av de nyheter som gäller från 2019 inom skatteområdet, men även andra nyheter som berör dig med eget företag. Bland mycket annat diskuterar dessa herrar följande nyheter: - Skattenyheter 1 januari 2019: utökat jobbskatteavdrag, lägre skatt för pensionärer, höjda brytpunkter för statlig skatt - Månadsuppgifter istället för årlig kontrolluppgift – AGI - Karensdagen har nu blivit Karensavdraget - Entreprenörsansvar för löner inom byggbranschen - Moms på uthyrning av sjukvårdspersonal - Moms på vinstpengar (t ex inom travsporten) - Övrigt aviserat i M & KD:s budget, t ex: Slopad särskild löneskatt för pensionärer, nya regler vid generationsskiften i fåmansföretag, utökat RUT-avdrag, skattereduktion för gåvor mm