Facebook PixeleTjänster - perspektiv och utvärdering | Lyssna här | Podplay

eTjänster - perspektiv och utvärdering

eTjänster - perspektiv och utvärdering

Om podden eTjänster - perspektiv och utvärdering

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna analysera och utvärdera samexisterande eTjänster som tillhandahålls av en uppsättning skärmdokument.

Kategorier

Om podden eTjänster - perspektiv och utvärdering

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna analysera och utvärdera samexisterande eTjänster som tillhandahålls av en uppsättning skärmdokument.

Kategorier