Facebook Pixel
Fallen jag aldrig glömmer

87. Klotterpapporna

Fallen jag aldrig glömmer
Fallen jag aldrig glömmer
Hösten 2019. Det här avsnittet handlar inte om vilket småklotter som helst, utan om den största klotterutredningen av sitt slag i Sverige. Gärningsmän som inte alls stämmer överens med den bild många har av klottrare.

Hasse Aro intervjuar utredaren av idrottsrelaterad brottslighet, Tomas Ivering, om spaningarna och dubbelliven gärningsmännen levde och om straffen de dyrt fick betala.

Lyssna på Fallen jag aldrig glömmer innan alla andra - på Podplay på torsdagar!
Fallen jag aldrig glömmer
Spelar inte