Facebook Pixel
GF-podden

35. Vardagsmission

Beskrivning

Kevin, Jonas och Benjamin talar om vardagsmission. Vi får ta del av berättelser ur vardagen och tips på hur vi kan vardagsmissionera. Vi diskuterar också Vad Guds vilja är för oss människor och ifall vi är tjänstvilligt inställda till Gud?