Facebook Pixel
Grunden till allt

Grunden till allt

10 avsnitt
Vetenskap

Grunden till allt

10 avsnitt
Vetenskap

Om Grunden till allt

Programmet som berättar historierna som gömmer sig i det periodiska systemet. Ansvarig utgivare: Nina Glans

Avsnitt

Spelar inte