Facebook Pixel
In Spirit

13: Good girl, föväntningar & kraftfullhet

Beskrivning

I det här avsnittet pratar vi om känslan av att inte få stå i sin kraft, förväntningar och "duktig flicka" syndromet. Även om förväntningar i samband med att få barn, att vilja passa in och känslan av att det finns ett "rätt" och ett "fel". Och mer därtill! Tack för du lyssnar! Chokurei :) Rosanna&Matilde