Gå till podcast
av Jämställdhetspodden
Jämställdhetspodden

2. Om pensioner

Beskrivning

I det här avsnittet av Jämställdhetspodden får vi höra Margareta Brattström, professor i civilrätt vid Uppsala universitet, berätta om hur det svenska pensionssystemet ser ut idag och hur detta generellt och statistiskt sett får olika utfall för kvinnor och män. Beslut som fattas gemensamt inom familjen innebär ofta att det är kvinnor som tar ut en större del av föräldraledigheten, som i större utsträckning jobbar deltid och som står för den största delen av det oavlönade arbetet i hemmet. Dessa gemensamma beslut får dock individuella konsekvenser för vilken pension man har rätt till senare i livet. Källorna som legat till grund för det här avsnittet hittar ni på vår hemsida www.jamstalldhetspodden.se.

Detaljer

Avsnitt

av Jämställdhetspodden