Gå till podcast
av Jämställdhetspodden
Jämställdhetspodden

3. Kvinnors konventionsrättigheter

Beskrivning

I det här avsnittet av Jämställdhetspodden får vi höra Gertrud Åström, ordförande för Sveriges Kvinnolobby, berätta om kvinnors konventionsrättigheter. Vilka är egentligen de internationella jämställdhetspolitiska målen? Avsnittet tar sin början i efterkrigstidens FN, där de första folkrättsliga dokumenten rörande kvinnors grundläggande mänskliga fri- och rättigheter framarbetas. Utifrån detta introducerar Gertrud Åström oss för CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), på svenska kallad kvinnokonventionen, samt Pekingplattformen, som båda är viktiga instrument i arbetet mot att uppnå jämställdhet både i Sverige och internationellt. Både FN:s kvinnokonvention och handlingsplanen från Peking är grundläggande dokument för Sveriges Kvinnolobby och för den stora jämställdhetskonferensen Nordiskt Forum 2014 - New Action on Women's Rights som hålls i Malmö 12-14 juni. Jämställdhetspodden kommer att vara på plats, kommer du? Mer om Gertrud, om Sveriges Kvinnolobby, om Nordiskt Forum 2014 och om källorna som legat till grund för det här avsnittet hittar du på vår hemsida www.jamstalldhetspodden.se.

Detaljer

Avsnitt

av Jämställdhetspodden