Facebook Pixel8. Kvinnors rösträtt och framåt | Jämställdhetspodden | Podplay
Gå till podcast
av Jämställdhetspodden
Jämställdhetspodden

8. Kvinnors rösträtt och framåt

Beskrivning

I det här avsnittet av Jämställdhetspodden träffar vi Yvonne Hirdman som är professor emeritus i historia vid Stockholms universitet, tidigare professor i kvinnohistoria. Vi förhör oss om hur utvecklingen av kvinnors rättigheter har sett ut sedan början av 1900-talet. Vad hände egentligen när kvinnor fick rösträtt och hur förändrade det det politiska landskapet i Sverige? Källorna som legat till grund för avsnittet och många mer lästips hittar ni på vår hemsida www.jamstalldhetspodden.se.

Detaljer

Avsnitt

av Jämställdhetspodden