Facebook Pixel
Kirkestua

2. Påskedag

Beskrivning

Vi er på den andre siden av det store påskedramaet, men påsken har så vidt begynt. Hva kan vi lære av det vi har vært gjennom, og hvordan skal vi se på tiden som kommer? Christine og Maria reflekterer over budskapet i tekstene de har lest.

Gatediakon Ingvill Trydal er gjest, og forteller om jobben sin, å snakke med de som har det vanskelig, og hva påsken oppfordrer oss til.

Dagens tekst: Luk 24,13-35


Refleksjonsspørsmål:

http://kirken.no/kirkestua