Gå till podcast
av Frida Hylander och Liv Svirsky
Klimatpsykologipodden

6. KLIMATET OCH STRESSEN

Beskrivning

Det är lätt att stressas av alla de val och beslut som vi ställs inför när vi vill leva klimatvänligt. Det är mycket information att ta till sig, många överväganden att göra och hur man än gör är det osäkert om man gjort rätt. Ibland blir stressen övermäktig. Frida förklarar i det här avsnittet varför vi blir så stressade och ger tips om hur vi kan göra för att hantera stressen bättre. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy

Detaljer

Avsnitt 6

Säsong 1

av Frida Hylander och Liv Svirsky