Facebook PixelBrott mot kropp | Kroppskontakt | Podplay
Gå till podcast
av Sveriges Radio
Kroppskontakt

Brott mot kropp

Beskrivning

Ett program som tar kontakt med och lyfter fram olika kroppars historia. Så som man betraktar människan, så behandlar man henne", skriver Peter Kemp i boken Det oersättliga. Står det alltså i varje människas makt att se över och reflektera hur vi betraktar andra? Kan brottet starta i underlåtenhet? Går det att närma sig brott mot kropp utifrån ett vidare strukturellt perspektiv? Vilka drabbas mer än andra? Varför? Det började med en elak kommentar som hon fick redan som ett litet barn; den planterade en känsla av mindervärde. Under skoltiden förstärktes känslan och vägen blev kort till att bli en av dem som förlorat sin röst i utsatthet och skam. Nu talar Merly Åsbygård om sin rättslöshet, tystnadskultur och vikten av hur och med vilken attityd en människa blir bemött när den väl söker hjälp. Det globala perspektivet, med systematiska brott mot människor, lyfter Annami Löfving som har levt och arbetat i Myanmar de senaste 12 åren med jämställdhet och mänskliga rättigheter. Hon menar att alla och vem som helst kan bidra genom att sträcka ut en hand, engagera sig, kanske något så enkelt som att prata med en person som lever i isolering eller att söka information om vad som ligger bakom vissa produkter i form av horribla arbetsförhållanden, utsatthet och brott - mot de mest utsatta kropparna. De utan makt. Brott mot kropp sänds första gången 1 augusti kl 14.30 i P1.

Detaljer

Avsnitt

av Sveriges Radio