Gå till podcast
av Karolinska universitetssjukhuset
Neopodden

När fosterförbindelsen ”duktus arteriosus” står öppen

Beskrivning

När barn föds sker många omställningar av kroppens funktioner. En av omställningarna innebär att blodet ska hämta syre från lungorna istället för moderkakan.

Under fostertiden tar blodet genvägar förbi lungorna, och hos en del barn sluts inte dessa genvägar som de ska i födelseögonblicket.

Vår nyföddhetsläkare Anna Gudmundsdottir forskar om nyföddas blodcirkulation. I Neopodden #32 berättar hon mer om vad kvardröjande fostercirkulation kan innebära och vilken behandling barnet kan få för att genvägarna i blodkärlen ska slutas.

Detaljer

Avsnitt

av Karolinska universitetssjukhuset