Facebook Pixel
Nu börjar livet!

350. Vi löser era kärleksproblem!

Nu börjar livet!
Nu börjar livet!

Kärleks-Stellz och Kärleks-Mangz hjälper tvättarna i detta otroliga kärleksproblemavsnitt. Kloka och visa ord om flings på jobbet, obeslutsamma män, relationer som stannat av och längtan efter kärleken. Dessutom, några praktiska finlandssvenska ord. Välkommen!

Nu börjar livet!
Spelar inte