Facebook Pixel
Paradise Hotel-podden

- Det var litt ouch 🗡

Beskrivning

Hvor dritt er det Ä bli sendt hjem av en dolk? Skriking, bestemÞdre og modelloppdrag er ogsÄ tema. Gjester: Mathias Haukeland og Leni Banel Aw Hagerup.

Kategorier