Facebook Pixel
Penserpodden

Avsnitt 157: Bioworks

Beskrivning

Peter Ehrenheim och Jonathan Royce gästar årets första avsnitt av Penserpodden. De är styrelseordförande respektive VD i Bio-Works. De gästar podden för att prata om både den ena och andra men primärt Bio-Works. Bolaget har en erfaren ägarlista och har haft en fantastisk kursutveckling sista året och vi vill förstå vad som driver utvecklingen i bolaget. Podden leds av Daniel Ljungström