Facebook Pixel
Prat från verkligheten

Nina Hegefjärd, legitimerad djursjukskötare, Stockholm

Prat från verkligheten
Prat från verkligheten
"Jag älskar det. Jobbet jag visste redan sedan barnsben att jag var gjord för djursjukskötare."

Om att vara på en och samma arbetsplats i 20 år, om drivkraften att rädda liv, om pressen från
oroliga djurägare med egna internetdiagnoser, om hur små justeringar kan göra stora
skillnader för arbetsmiljön och övertygelsen om att facket är viktigare idag än någonsin
Prat från verkligheten
Spelar inte