Facebook Pixel
Skärpt läge

Skärpt läge

Skärpt läge

Om Skärpt läge

Skärpt läge – det civila försvarets återkomst och din roll i Sveriges beredskap

Uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar är ett återkommande ämne i samhällsdebatten. Diskussionerna handlar till stor del om den militära delen av totalförsvaret. Länsstyrelserna vill lyfta fram vad den civila delen av totalförsvaret är. Vi har därför skapat podden Skärpt läge.

Podden gör nedslag i delar av samhället som är dagens civila försvar. Men framför allt ger Skärpt läge utrymme för diskussioner om hur det civila försvaret byggs upp på bästa sätt.

Podden tar även upp hur det civila försvaret såg ut under kalla kriget.

Dessutom – tips på hur du kan engagera dig i det civila försvaret eller stärka din egen hemberedskap.

Avsnitt

2022

Spelar inte