Gå till podcast
av Smarta Samtal
Smarta Samtal podcast

Digital@Idag I Smarta samtal #7 Varning för ökad polarisering i pandemins svallvågor

Beskrivning

Pandemin har skapat en känsla av nationell samling som förenat oss som land med ökat förtroende för myndigheter och folkvalda. Men när grupper ställs mot grupper i krisens svallvågor ökar nu risken för att polariseringen i samhället tilltar. Hittills har hatet spridit sig mer digitalt än kärleken. Social distansering och ökande digitalisering gör att vi behöver ses på andra sätt för att samhörigheten i samhället ska fungera.
I poddavsnitt #7 samtalar Åsa Wikforss, filosofiprofessor tillika ledamot i Svenska Akademien och Johan Dalman, överhovpredikant och biskop i Strängnäs stift, om hur tillhörigheten till varandra och till samhället påverkas av digitalisering i allmänhet och under en pandemi i synnerhet.
Samtalsledare: Mia Odabas

Digital@Idag I Smarta samtal podcastserie om HUR digitaliseringen påverkar oss som land, individer, arbetsgivare och samhälle.

Detaljer

Avsnitt

av Smarta Samtal