Facebook Pixel
Vinpodden

Spesialepisode: Tysk vininformasjon

Beskrivning

Etter å ha laget serien om tysk vins posisjon i Norge tenkte jeg at flere kanskje er nysgjerrig på hva Tysk Vininformasjon er for en organisasjon. Det kan du høre mer om i den samtalen jeg har med Ken Engebretsen som driver Tysk Vininformasjon, og administrasjonsansvarlig Johanna Falk.