To start page
Go to podcast
by Stemmer fra Skolen
Stemmer fra Skolen

Selvbestemmelsesteorien

Description

Hvordan finder vi frem til menneskets potentiale og hvordan motiverer vi hinanden?
Det taler vi med forfatteren til bogen Selvbestemmelsesteorien, lektor på DPU og ph.d. Ib Ravn, om.
Teorien handler blandt andet om motivation, for motiveres eleverne af Stok eller gulerods-metoden eller motiveres de af deres egen undren og interesse for et emne? Vi har alle en medfødt nysgerrighed over for verden, denne nysgerrighed skal i spil i undervisningen.
Selvbestemmelsesteorien fortæller os også, at både børn og voksne har behov for:
- autonomi, som er at sidde i førersædet i eget liv
- kompetence, som er at udrette noget
- samhørighed der skal gøre os i stand til at deltage i et fællesskab
 
Hvordan ser dette så ud i skolen? De to lærere, Mette Fynbo Jensen, lærer på Nordagerskolen i Ringe og Stine Lindstrøm Henriksen, lærer på Tingløkkeskolen i Odense, drøfter hvordan teorien kan kvalificere skolen.

Details

Episode 48

by Stemmer fra Skolen