Go to podcast
by Ambulance - De Podcast
Ambulance - De Podcast

#12: Wat te doen bij duikongevallen.

Description

In deze podcast ga ik in gesprek met dr. Thijs Wingelaar, militair duikarts bij de Koninklijke Marine. Hij schuift aan tafel vanuit zijn bestuursfunctie bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Verder ga ik in gesprek met dr. Jan Fräßdorf, anesthesioloog in het UMC locatie AMC, die tevens werkzaam was als duikphysician op Bonaire. Mijn derde gast is dr. Robert Weenink, anesthesioloog in het UMC, daarnaast gespecialiseerd in duikgeneeskunde en zodoende ook werkzaam bij de hyperbare tank. In deze aflevering bespreken we de pre-hospitale zorg rondom duikongevallen en gaan we in op de behandeling van decompressieziekte door middel van hyperbare zuurstoftherapie in de hyperbare tank.

Volg nieuws rondom de podcast via instagram: Ambulancedepodcast

Verduidelijking medische termen:

  • Pulmonaire alveolus: longblaasje
  • CPAP: continue positieve luchtwegdruk
  • Longoedeem: vocht lekt uit de bloedvaten in het longweefsel.
  • Pneumothorax: klaplong

Details

Episode 12

Season 1

by Ambulance - De Podcast