Posdata blog

Posdata blog

About this podcast

Respuestas crudas a historias reales que me cuentan personas reales. Escribo en @posdata.blog

Categories

About this podcast

Respuestas crudas a historias reales que me cuentan personas reales. Escribo en @posdata.blog

Categories

A podcast from Obed Mazariegos

Posdata blog

Episodes