Gå till podcast
av 50 meter från byggnaden
50 meter från byggnaden

#23 Late night: Bias, Bias Och Åter Bias

Beskrivning

I detta program diskuterar vi tillgänglighetsbias (-snedvridning) utifrån den eminenta boken Cognetive Illusions (red Rudiger Pohl). Vi gör en kort historik från Kahneman och Tverskys forskning till dagens ståndpunkter där experiment och resultat "nagelfars" och fynd ifrågasätts. Vi sätter tillgänglighetsbiasen i relation till argumentativ theory of reasoning, mys side bias (confirmation bias) och ideologisk förstärkning. Allt detta sker som en konsekvens av vårt eventuellt slappa termanvändande i förra avsnittet (#22 Fotboll, kön och inzoomningar). I vår vilja att späka oss själva och nå fram till sanningen (med stort "S)ställer vi oss frågan "var det korrekt att använda termen tillgänglighetsbias och lät vi det signifiera rätt begrepp?" Frågor vi ställer: - Vad är tillgänglighets bias? - Finns den? Vad tyder på det - vad inte? - Var verkligen Kahneman och Tverskys experiment exelenta?

Detaljer

Avsnitt

av 50 meter från byggnaden