Gå till podcast
av Advokatfirman Vinge
Arbetsrättspodden

# 32 Konkurrensklausuler

Beskrivning

Om arbetsgivaren vill förhindra att en anställd direkt efter anställningens upphörande påbörjar konkurrerande verksamhet krävs en konkurrensklausul. Den här typen av klausul kan vara avgörande för företagets fortsatta verksamhet men måste vara skälig, annars riskerar den att bli ogiltig och i praktiken verkningslös. I det här avsnittet diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Jonas Lindblad hur arbetsgivaren bör resonera vid användning av konkurrensklausuler i anställningsförhållanden.

Detaljer

Avsnitt

av Advokatfirman Vinge