Facebook Pixel
Bakom Stängda Dörrar

Bakom Stängda Dörrar

Bakom Stängda Dörrar

Om Bakom Stängda Dörrar

I podden Bakom Stängda Dörrar möter Emelie Walles kvinnor som har överlevt våld och hot i nära relation. Här får deras anonyma berättelser ta plats och vi ger röst åt de tystade. Vi möter också de som arbetar inom rättssystemet, socialtjänsten och ideella organisationer.

Bakom Stängda Dörrar är hämtad direkt från den brutala verklighet som alltför många tvingas konfrontera. Varje ord, varje andetag är en påminnelse om den svåra verklighet som präglar så många kvinnors vardag. Vi rör oss genom ämnen som är hårda och tuffa och vi berör på djupet med målet att sprida förståelse och kunskap om våld i nära relation.


I Sverige utsätts en av fyra för våld i nära relation. Podden strävar efter att vara en katalysator för förändring. Vi vill skapa medvetenhet, bryta tystnaden och erbjuda en plattform för dessa kvinnors röster att bli hörda.

Följ @bakomstangdadorrarpodden på Instagram. Tillsammans kan vi skapa förändring, sprida förståelse och stötta dem som behöver det mest.

Tack för att ni är med oss här på Bakom Stängda Dörrar.

Avsnitt

Spelar inte