Facebook Pixel
Datadrivet

Roller i experiment-team

Beskrivning

Jasmin föreläste nyligen för några startups om att komma experimentera. Ett av företagen hörde av sig för att få hjälp med att komma igång med experiment.

Steg 1 – Vad har ni er backlog redan nu, vad har bi tänkt bygga? Det är det första vi skulle vilja göra experiment på för att förstå vad av det vi ska bygga ut i full skala, och vilka saker vi inte ska satsa på. Det händer ganska ofta att experiment hamnar i en egen backlog vid sidan av det som ska byggas.


Steg 2 – Så titta i er befintliga backlog och försök att göra om det till små experiment. Vad är det absolut minsta vi ska bygga? Vilken sort experiment passar bäst för att snabbt kunna ta reda på att det ni vill bygga är rätt sak att bygga?


Steg 3 – Prioritera vilka experiment som ska byggas. Det har vi ett avsnitt om: Process: Ta fram idéer & prioritera dem


Steg 4 – Samla personer med olika roller för att starta testen. Vi behöver:

  • analytiker för att kunna sätta upp experiment och mäta resultatet
  • UX-designer som kan skapa visuellt användbara flöden
  • utvecklare som bygger funktionaliteten
  • copywriter som kan skriva innehåll
  • marketer om testen innebär att vi behöver driva trafik
  • en Product Manager som kan hålla ihop allt och se till att det finns mål, att saker prioriteras, en champion som ser till att rätt människor börjar samarbeta och att det är det minsta möjliga som testas.


De gånger det har funkat allra bäst för Jasmin har det funnits två olika Product Managers, en mer strategisk och en mer operativ som jobbar parallellt med varandra. Alltså en som jobbar med visionen och strategi och en som gör ut strategin, för det är svårt att vara både och samtidigt.


Vill du vara med och berätta om hur ditt företag jobbar med att jobba datadrivet? Hör av dig till oss på Linkedin.


Vi som pratar heter Joni Lindgren och Jasmin Yaya. Producerat av Niklas Bryngelsson.

Kategorier