Facebook Pixel
Mahdollista

Mahdollista podcast: Miten DevOps muuttaa toimintakulttuuria?

Beskrivning

DevOps perustuu toimintamallina ajatukseen isommasta kulttuurinmuutoksesta, joka tähtää siihen, että yritykset pystyvät jatkuvasti toteuttamaan relevantteja palveluita loppukäyttäjille lisäämällä vuoropuhelua kehityksen ja tuotannon välillä. Toimintamalli on saanut alkunsa sitä ajatuksesta, että yritysten tuottamien ratkaisujen arvo mitataan loppukäyttäjien kokemuksella. DevOpsiin liittyy ilmiönä paljon roolin- ja prosessienmuutoksia, teknologioita ja sen käyttöönoton ja suosion ajurina toimii etenkin sen huomattava vaikutus yritysten kykyyn innovoida. Yritysten toimintaa voidaan DevOpsin avulla tehostaa ja monitoroida huomattavasti aiempaa tarkemmin. DevOps mahdollistaa ketterän toiminnan, jossa kehittäjät saavat yhä enemmän vapauksia ja vastuuta päätöksenteosta ja palveluiden muutos- ja julkaisunopeus paranee. Mitä DevOps on vuoden päästä? Mitkä yritykset ovat globaaleja DevOps-onnistuja? Sarjan kahdeksannessa jaksossa näihin vastaa DevOps-guru Lauri Kara, isäntänä Drazen Dodik.

Kategorier