Facebook Pixel
Naturresurs

Naturresurs 2007-03-11 2007-03-11 kl. 21.31

Beskrivning

För låg produktion av metaller i Europa Trots att gruvindustrin i Sverige utvinner metaller som aldrig förr, så är förbrukningen av metaller inom EU betydligt högre än produktionen. Ett ojämnt förhållande som är oacceptabelt ur ett miljöperspektiv, enligt Per Weihed som är professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet. Programledare Pelle Zettersten och Tomas Lindberg

Kategorier