Gå till podcast
av Redaktionen omEV
omEV

omEV #35: Vad kan kommuner göra för att främja laddbara fordon?

Beskrivning

I dagens podd berättar Anders Roth och Mats-Ola Larsson från IVL vad kommuner kan göra för att främja laddbara fordon.

De arbetar också med många kommuner, så det berättar också vad som sker i olika kommuner just nu.

Anders är ansvarig för hållbar mobilitet på IVL. Mats-Ola arbetar i samma grupp. Anders har varit miljöchef på Trafikkontoret i Göteborg och Mats-Ola har arbetat länge med miljöfordonsfrågor med t ex Göteborg. Så de har också erfarenhet av att arbeta inne i en kommun.

Körschema

00:30 Vad kan är era rekommendationer vad kommuner bör göra för att främja laddbara fordon?

04:10 Hur viktigt är det att kommuner har informationskampanjer för att medborgarna ska köpa laddbara fordon?

05:14 Hur påverkar kommunernas storlek vilka rekommendationer ni ger?

06:30 Finns det inte en skillnad mellan olika kommuner hur många som kan arbeta med frågan?

07:30 Vad kan inte svenska kommuner göra för de inte har rådighet?

8:54 Vilka åtgärder är politiskt känsliga att införa?

10:54 Vilka målkonflikter finns det mellan att främja laddbara personbilar och andra åtgärder i en kommun?

14:26 Hur tänker kommunerna om teknikneutralitet?

20:44 Är kommunerna förberedda på att teknikskiftet kan gå väldigt fort dvs att det blir många laddbara fordon snabbt i bilflottan?

30:22 Vilka rekommendationer ger ni till kommuner för att de ska nå klimatsnål mobilitet?

Musiken är från bandet Wintergatan.

Detaljer

Avsnitt

av Redaktionen omEV