Facebook Pixel
Re:formera-podden

Avsnitt 85 – Sverker & Stott

Beskrivning

Den anglikanske kyrkoherden och teologen John Stott har kallats för den evangelikala rörelsens moderna kyrkofader, med en tjänst och ett författarskap som berört hela världen. Flera av hans böcker räknas redan som teologiska klassiker och han är känd isom en av initiativtagarna till Lausannerörelsen. I dagens avsnitt samtalar Magnus med teologen Per-Axel Sverker som redan 1999 doktorerade på Stotts teologi. Nu har han samlat sina insikter i boken ”Frälsningens ord - till förändringens värld” som utkom 2021 på Libris förra året i samband med Stott’s 100-års dag.