Facebook Pixel
Restituhvafornoget – En podcast om restitution og pausekultur

Arbejdstid, restitution og helbred

Beskrivning

Arbejdstidens længde og vagternes placering kan have betydning for kvaliteten af vores restitution. I denne episode besøger vi Anne Helene Garde. Hun er professor ved Det Nationale Forskningscenter forArbejdsmiljø, NFA. Hun har gennem egen forskning samt nationale og internationale undersøgelser skaffet sig et væld af viden om sammenhængen mellem arbejdstid, restitution og helbred.

Morten Bichel taler med hende om de forskellige påvirkninger, som vi udsættes for i forbindelse med vores arbejde og deres betydning for kvaliteten af vores restitution.