Facebook Pixel
Magtindsigt - Visbys Verden

Med åbenhed stiger friheden. Offentlighedsloven skal strammes, men hvorfor?

Gæst advokat Vibeke Borberg
I dette afsnit har Magtindsigt fokus på regeringens lovforslag om at stramme blandt andet Offentlighedsloven. Meget tyder på, at det slet ikke er Offentlighedsloven der er problemet, men derimod Forvaltningsloven. Det tyder også på, at f.eks Kriminalforsorgen allerede har fundet en løsning på at tilbageholde medarbejderes navne i forbindelse med aktindsigt - ved hjælp af forvaltningsloven.

Hvorfor stramme Offentlighedsloven, når det er Forvaltningsloven der bliver misbrugt?
Læs her artikel fra 2020 fra Fængselsforbundets medlemsblad Fængselsfunktionæren ,
Indsatte udnytter forvaltningsloven til at skaffe navne på fængselsbetjente

Hvorfor bruger Justitsministeriet sammenlingstal fra 2010, når Straffelovens § 119a først trådte i kraft i 29. december 2016?
Fra pressemeddelelsen 10. august 2022 Nyt lovforslag skal styrke beskyttelsen af offentligt ansatte skriver Justitsministeriet:
Samtidig viser tal fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten, at antallet af anmeldelser, sigtelser og tiltaler om chikane, vold og trusler mod offentligt ansatte er steget markant fra 2010 til 2021. Mens der i 2010 var 3.183 anmeldelser, var der 7.963 anmeldelser i 2021. Antallet af sigtelser er steget fra 2.883 til 6.399, mens antallet af tiltaler er steget fra 2.325 til 4.536 i samme periode.
Under grafen står der med mikroskopisk skrift at Straffelovens § 119a først trådte i kraft i 29. december 2016

Hvordan får man egentlig aktindsigt via Offentlighedsloven i en medarbejders navn, hvis man ikke kender medarbejderens navn?

I løbet af knap en time nørder jeg lovforslag med advokat Vibeke Borberg, og vi drøfter mange underlige detaljer. Detaljer, som efterlader os begge med et indtryk af, at det måske mere handler om symbolpolitik og ikke et reelt problem. Altså i forhold til offentlighedsloven.

Vi er begge enige om, at det er helt sikkert, at offentlige ansatte ikke skal opleve trusler og chikane, men om løsningen hedder stramning af offentlighedsloven kan du selv dømme ved at lytte med.

Det er måske og vigtigt at nævne, at Vibeke Borberg i dette afsnit meget grundigt og pædagogisk forklare forskellen mellem f. eks Offentlighedsloven og Forvaltningsloven.

God fornøjelse
Rasmus Visby
Magtindsigt


Magtindsigt - Visbys Verden

Kategoriat

Not playing