Facebook Pixel
ANFOpodden

05 Hørt om Schrems 2?

ANFOpodden
ANFOpodden
Personvern har de senere årene blitt noe vi alle må forholde oss til aktivt og bevisst. GDPR har vært på alles lepper nå i flere år. Som en konsekvens av nettopp dette fokuset dukker det også opp både personvernaktivister og EU dommer med omfattende konsekvenser.Hørt om Schrems 2? Eller Privacy Shield? Schrems, eller Max Schrems som han heter er en østerisk personvernaktivist. Tallet 2 indikerer at Max Schrems er en gjenganger i EU-domstolen.
ANFOpodden
Ikke spilt