Facebook Pixel
Må på behandling – Med Morten Ramm

#116 – Galvan Mehidi om Fly og Stalin

Komiker Galvan om fly-kosmetikk, mannlige flyverter og psyken til Stalin.
Må på behandling – Med Morten Ramm
Ikke spilt