Facebook Pixel
NETT NO - Podium

Øyvind Tørlen og Jan Endre Vartdal om bærekraft i næringslivet

Beskrivelse

Er bærekraft i næringslivet ein forbigåande trend, eller kan selskap i regionen drive ekte verdiskaping gjennom eit grønt fokus? Og fasiliterar staten nok for at norske bedrifter skal kunne lukkast med bærekraftige satsingar som sirkulærøkonomi? Dette er nokre av spørsmåla vi diskuterte med dagleg leiar i Jets Group Øyvind Tørlen, og dagleg leiar i Vartdal Plastindustri Jan Endre Vartdal.

Episoden er leia av Olav Sindre Kriken og Anja Solevågseide og produsert av Jan Ivar Wolstad.


Kategorier