Facebook Pixel
NETT NO - Podium

Stig Remøy og Rolf Fiskerstrand om GIEK / Eksportkreditt Norge og framtida til norsk eksport

Beskrivelse

Er det verkeleg slik at GIEK og Eksportkreditt Norge ikkje kan ha hovudkontor i Ålesund, grunna mangel på kompetanse i regionen? Og med høgaste handelsunderskot i eksport i nyare tid, fungerar aktøren i dag? Dette var nokre av spørsmåla vi diskuterte med Stig Remøy frå Olympic, og Rolf Fiskerstrand frå Fiskerstrand Verft, i denne episoda av PODIUM. Episoden er leia av Olav Sindre Kriken og Ingvild Vartdal og produsert av Jan Ivar Wolstad.

Kategorier