Facebook Pixel
Norgeshistorie

10: Partipressens vekst og fall

Beskrivelse

De første tiårene etter andre verdenskrig var de tradisjonelle medienes storhetstid i Norge. Staten hadde monopol på radio og tv og avisene var så partilojale at de ble omtalt som partipressen.  Kunne egentlig disse mediene fungere som en fjerde statsmakt? Valgvaken i NRK etter folkeavstemningen om norsk medlemskap i EF, 1972, ble en game changer for partipressen.

Kategorier